Skrubb

totalt mörker, förutom ipodens skärm. Oro i magen och i drömmarna. allt känns otydligt, sorg och saknad. Har tränat som ett as. Snart ett nytt år och nya erfarenheter väntar. Jag kämpar och klänger mig fast  i det kött som erbjuder mig skydd och uppmuntran, hon är så trött på mig. Jag strävar efter att nå högre, kan inte se längre än till nästa krök. Vad vill hon? Vad känner hon? Är det hat? Respekterar hon mig?


Jag tror inte det 

RSS 2.0